Main Menu

>>

BookDetail

 วิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดฯ (พ.3) 

"วิเคราะห์ฮวงจุ้ย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดฯ" เล่มนี้ นำเอาหลักการง่ายๆ ในการวิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม โดยใช้ฮวงจุ้ยในการประกอบการตัดสินใจ ว่าลักษณะไหนไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อเวลาไปเจอบ้านใครก็สามารถบอกได้ทันที ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องทิศ เรื่องดาวอะไรให้ลึกซึ้งเลย

Published date
: Aug 29, 2018
Publisher
: มติชน
Category
Page
: 126
Rating
:

Available
Out of library shelf!

MARC Information
245 a : Title 
วิเคราะห์ฮวงจุ้ยบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดฯ (พ.3) 
300 a : Total pages 
126 
520 a : Description 
"วิเคราะห์ฮวงจุ้ย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดฯ" เล่มนี้ นำเอาหลักการง่ายๆ ในการวิเคราะห์บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดฯ ซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุม โดยใช้ฮวงจุ้ยในการประกอบการตัดสินใจ ว่าลักษณะไหนไม่ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อเวลาไปเจอบ้านใครก็สามารถบอกได้ทันที ไม่จำเป็นจะต้องรู้เรื่องทิศ เรื่องดาวอะไรให้ลึกซึ้งเลย 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.